Odpowiedzialność karna podatnika za oszustwa podatkowe

Stosowanie przepisów penalizujących oszustwa podatkowe, w tym uchylanie się od opodatkowania, sprawia trudności nie tylko organom podatkowym, ale także sądom rozstrzygającym w sprawach karnych skarbowych. Wydaje się, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest sposób sformułowania znamion czynu polegającego na uchylaniu się od opodatkowania, opisanego w art. 54 Kodeksu karnego skarbowego[1] (dalej: K.k.s).

Czytaj dalej