Interpretacje podatkowe do zmiany

W dniu 10 kwietnia 2018 r. na stronie RCL ukazał się projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, dotyczący przede wszystkim wdrożenia szczególnego, obligatoryjnego trybu wydawania interpretacji indywidualnych na wniosek grupowy krajowych i zagranicznych podmiotów powiązanych. Projekt jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Czytaj dalej

Amendments in Tax Ordinance Act

On 10th April 2018 the Polish Government published officially the draft of amendments in Tax Ordinance Act proposing above all the implementation of special and compulsory mode of proceedings related to obtaining of group tax rulings for domestic and foreign related parties. The draft of amendment act (in Polish) is available on the website. Czytaj dalej

Wydatki z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego

Wydatki z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego mogą być kosztem uzyskania przychodu

Zgodnie z rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zawartym w wyroku z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. I SA/Kr 45/18), podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na opłaty licencyjne z tytułu korzystania ze znaków towarowych.

Czytaj dalej

TPA Poland partnerem 3rd International Tax Seminar on Special Tax Zones

Uniwersytet Łódzki oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych goszczą dziś trzecią konferencję poświęconą dopuszczalności funkcjonowania specjalnych reżimów podatkowych w kontekście ograniczeń wynikających z ochrony konkurencji oraz regulacyjnych zmian w międzynarodowym prawie podatkowym (BEPS). Czytaj dalej