EBITDA na usługach niematerialnych niższa niż na odsetkach

Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Finansów, EBITDA nie jest tożsamo liczona dla limitów dotyczących kosztów finansowania oraz usług niematerialnych. W pierwszym przypadku bierze się pod uwagę „koszty finansowania dłużnego”, a w drugim – „odsetki”.

Sama kategoria „odsetek” jest niejasna definicyjnie. Nie wiadomo czy chodzi o odsetki w ścisłym znaczeniu (wąska definicja), czy wszelkie płatności za korzystanie z cudzego kapitału (szersza definicja). Wiadomo jednak, że pojęcia nie należy rozciągać na prowizje.

Ministerstwo potwierdziło, że odsetki, o których mowa w art. 15e ust. 1, są wyłącznie jedną z kategorii wchodzących w skład pojęcia „koszty finansowania dłużnego”. Podkreśla, że pojęcie to nie powinno być rozciągane np. na prowizje. Zwraca też uwagę, że przepisy ustawy o CIT w zakresie m.in. kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 12) posługują się odrębnie pojęciem „odsetki” i „prowizje”.

W kontekście tej odpowiedzi, warto zatem sprawdzić czy dotychczas kalkulowane progi limitów nie ulegną znacząco zmianie w sposób powodujący konieczność wyłączania z kosztów podatkowych części kosztów na usługach niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych.

***

Źródło: Interpretacja ogólna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej

***

Czytaj także: Dokumentacja cen transferowych dla pożyczek jednak z obowiązkiem aktualizacji

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *