Istotne zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian do przepisów dotyczących tzw. minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych. Zmiany te wypracowane zostały w wyniku roboczych konsultacji z Komisją Europejską. Podatkiem zostaną objęte faktycznie wynajmowane nieruchomości lub ich części, w tym – obok centrów handlowych i biurowców – również hotele, magazyny, budynki mieszkalne. Kwota wolna od podatku 10 mln zł będzie odnoszona do danego podatnika, a nie do wartości początkowej danego budynku.

Zmiany mają na celu uszczelnienie podatku i obejmą:

  • Opodatkowanie tylko faktycznie wynajmowanych budynków lub ich części. Niewynajęte budynki lub ich części nie będą podlegać opodatkowaniu. To korzystne dla podatników rozwiązanie miałoby zastosowanie także do podatku minimalnego zapłaconego w 2018 r. Wątpliwości może budzić natomiast sposób obliczenia podatku dla nieruchomości wynajmowanych częściowo np. centrów handlowych, w których część pomieszczeń / powierzchni pozostaje niewynajęta.
  • Objęcie minimalnym podatkiem dochodowym wszystkich budynków będących przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu, w tym – obok centrów handlowych i biurowców – również hoteli, magazynów, budynków mieszkalnych (z jednoczesnym wprowadzeniem wyłączenia dla budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych, dotyczących budownictwa społecznego, w zakresie dopuszczalnym przepisami o pomocy publicznej).
  • Kwota wolna od opodatkowania wynosząca 10 mln zł, odnoszona dziś do wartości początkowej danego budynku, po zmianach będzie odnoszona do danego podatnika, niezależnie od ilości posiadanych przez niego budynków (jedna kwota wolna dla podatnika, a nie na każdy budynek).
  • Jednocześnie, wprowadzona zostanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie podatku minimalnego. Klauzula miałaby zastosowanie do transferów nieruchomości dokonanych wyłącznie w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem minimalnym. Takie transfery (np. utworzenie kilku spółek o podział miedzy nie nieruchomości) nie byłyby uznawane przez organy podatkowe dla celów opodatkowania podatkiem minimalnym.
  • Możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego (ponad kwotę podatku CIT lub PIT). Podatek minimalny zostanie zwrócony po potwierdzeniu przez organ podatkowy, że warunki transakcji z podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym, a tym samym prawidłowości dokonanego rozliczenia w podatku dochodowym. Zmiana znajdzie zastosowanie do podatku minimalnego zapłaconego w 2018 r.

Przeczytaj także:

Kategorie: Prawo i podatki. Autor: Jakub Czerski. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Jakub Czerski

O Jakub Czerski

Konsultant w warszawskim Dziale Podatkowym. Doświadczenie zdobywa od 2014 roku. Realizował projekty z zakresu doradztwa transakcyjnego dla branży nieruchomościowej, brał udział w przeglądach podatkowych oraz badaniach typu due diligence. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończył Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Kontakt: jakub.czerski@tpa-group.pl, +48 22 64 79 795.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *