Małgorzata Kurzac

O Małgorzata Kurzac

Konsultant w warszawskim dziale doradztwa podatkowego TPA Poland. Specjalizuje się w doradztwie bieżącym w zakresie podatków dochodowych oraz VAT. Uczestniczyła m.in. w projektach z zakresu cen transferowych, przeglądach podatkowych oraz przeglądach typu due diligence. Zajmuje się również obsługą podatkową klientów niemieckojęzycznych (German Desk). Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów doktoranckich, które zakończyła obroną rozprawy doktorskiej nt. skutków prawnych nieujawnienia przedmiotu opodatkowania na gruncie prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego. Autorka licznych publikacji o tematyce podatkowej. Kontakt: malgorzata.kurzac@tpa-group.pl, tel: +48 22 64 79 787

Wydatki z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego

Wydatki z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego mogą być kosztem uzyskania przychodu

Zgodnie z rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zawartym w wyroku z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. I SA/Kr 45/18), podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na opłaty licencyjne z tytułu korzystania ze znaków towarowych.

Czytaj dalej

Odpowiedzialność karna podatnika za oszustwa podatkowe

Stosowanie przepisów penalizujących oszustwa podatkowe, w tym uchylanie się od opodatkowania, sprawia trudności nie tylko organom podatkowym, ale także sądom rozstrzygającym w sprawach karnych skarbowych. Wydaje się, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest sposób sformułowania znamion czynu polegającego na uchylaniu się od opodatkowania, opisanego w art. 54 Kodeksu karnego skarbowego[1] (dalej: K.k.s).

Czytaj dalej

Ostrzeżenie przed nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend

Ministerstwo Finansów przestrzega przed konsekwencjami stosowania optymalizacji podatkowej związanej z nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend.

Resort opisał schemat, w ramach którego zagraniczny inwestor [A] nabywa udziały w polskich spółkach operacyjnych [C1, C2, C3], wykorzystując do tego spółki pośredniczące [B1, B2, B3] zlokalizowane w innych państwach UE/EOG. W ramach struktury, spółki pośredniczące są udziałowcami polskich spółek operacyjnych. Czytaj dalej