Marcin Palusiński

O Marcin Palusiński

Zajmuje się bieżącym doradztwem ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych, podatków majątkowych i postępowań. Uczestniczył w szeregu przeglądów typu due diligence, a także w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych i analiz benchmarkingowych. Strukturyzował podatkowo prowadzenie działalności gospodarczych, jak i poszczególnych transakcji, w tym w relacjach międzynarodowych. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym oraz radcą prawnym. Kontakt: marcin.palusinski@tpa-group.pl, tel. +48 61 63 00 545

Przedawnienie zobowiązania w toku postępowania

Przedawnienie zobowiązania w toku postępowania podatkowego – pozycja proceduralna podatnika.

Zbliżający się termin przedawnienia jest często impulsem do wszczęcia postępowania celem wydania decyzji określającej wymiar podatku w kwocie wyższej niż obliczony przez podatnika. W tej sytuacji znajomość przysługujących podatnikowi praw jest niezbędna, do właściwej ochrony, przed toczącym walkę z upływającym czasem, fiskusem. Nie zawsze jednak, upływ terminu przedawnienia w toku postępowania, oznacza dla podatnika koniec kłopotów.

Czytaj dalej

Brak dokumentacji cen transferowych dla rynkowej transakcji a odpowiedzialność karna skarbowa

Stosowanie cen rynkowych gwarantuje, że organ podatkowy nie doszacuje dochodu z zastosowaniem karnej, 50% stawki. Czy zatem w takich sytuacjach nie warto przygotowywać dokumentacji cen transferowych? Czytaj dalej

Członek zarządu odpowiedzialny za marketing nie uniknie odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki

Na gruncie Ordynacji podatkowej, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółek kapitałowych rozciąga się na członków zarządu pełniących swoje obowiązki w chwili powstania zaległości podatkowej. Czytaj dalej