Olga Leszczyńska

O Olga Leszczyńska

Doświadczony konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego w TPA Poland. Z zespołem podatkowym TPA związana od 2016 roku. Uczestniczyła w licznych projektach doradztwa podatkowego, dotyczących w szczególności badań due diligence, doradztwa transakcyjnego, przygotowywania dokumentacji cen transferowych i analiz benchmarkingowych oraz strukturyzacji transakcji w sektorze nieruchomości. Zdobywała doświadczenie świadcząc również usługi bieżącego doradztwa podatkowego zarówno dla podmiotów krajowych jak i zagranicznych, sporządzania przeglądów podatkowych oraz uczestnicząc w innych projektach strukturyzacyjnych. Olga jest magistrem Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zdała pisemny egzamin na doradcę podatkowego, aktualnie przygotowując się do części ustnej. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym. Kontakt olga.leszczynska@tpa-group.pl, +48 22 64 79 792.

Podatek od nieruchomości komercyjnych

Minister Finansów wyjaśnia jak rozliczać podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych w 2018 r.

Od stycznia b.r. wprowadzono nową formę opodatkowania podatników posiadających nieruchomości o istotnej wartości gospodarczej. Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych dotyczy podatników (w tym podatkowych grup kapitałowych), którzy posiadają na terenie RP środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł, sklasyfikowane jako:

Czytaj dalej