Opodatkowanie VAT usług budowlanych

Opodatkowanie VAT usług budowlanych świadczonych w ramach konsorcjum budowlanego.

Duże przedsięwzięcia na rynku nieruchomości, zarówno inwestycje publiczne jak i inwestycje komercyjne, często realizowane są wspólnymi siłami kilku podmiotów gospodarczych, które w tym celu tworzą konsorcjum. Z biznesowego punktu widzenia, utworzenie konsorcjum budowlanego niesie ze sobą wiele korzyści dla jego uczestników.

Czytaj dalej